הפרויקט מצליח רמלה

פרויקט ממוקם מצליח רמלה . 72 יחידת דיור 2 בנינים