ראש העין

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

  • יזום : מפעלי תחנות בע"מ
  • מיקום : ראש העין צומת קסם הידוע כמגרש 300
  • מבנה הפרויקט :בניית מרכז עסקים שיכלול 5 בנייני משרדים ו/או מסחר בני 5-8 קומות מעל שתי קומות חניון תת קרקעי משותף לכל הבניינים

תאור הפרויקט

בניית מרכז עסקים שיכלול 5 בנייני משרדים ו/או מסחר בני 5-8 קומות מעל שתי קומות חניון תת קרקעי משותף לכל הבניינים

מיקום הפרויקט

ראש העין

אודות הפרויקט

  • יזום : מפעלי תחנות בע"מ
  • מיקום : ראש העין צומת קסם הידוע כמגרש 300
  • מבנה הפרויקט :בניית מרכז עסקים שיכלול 5 בנייני משרדים ו/או מסחר בני 5-8 קומות מעל שתי קומות חניון תת קרקעי משותף לכל הבניינים

תאור הפרויקט

בניית מרכז עסקים שיכלול 5 בנייני משרדים ו/או מסחר בני 5-8 קומות מעל שתי קומות חניון תת קרקעי משותף לכל הבניינים

מיקום הפרויקט

חזרה לכל הפרויקטים

פרויקטים נוספים

פרויקטים נוספים