מגדל העמק

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

  • יזום :ארזים (ג.י.א ) בע"מ
  • מיקום :מגדל העמק
  • מבנה הפרויקט :4 בניינים , 22 יח"ד לכל מבנה

תאור הפרויקט

4 בניינים , 22 יח"ד לכל מבנה

מיקום הפרויקט

מגדל העמק

אודות הפרויקט

  • יזום :ארזים (ג.י.א ) בע"מ
  • מיקום :מגדל העמק
  • מבנה הפרויקט :4 בניינים , 22 יח"ד לכל מבנה

תאור הפרויקט

4 בניינים , 22 יח"ד לכל מבנה

מיקום הפרויקט

חזרה לכל הפרויקטים

פרויקטים נוספים

פרויקטים נוספים