יקותיאל – הוד השרון

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

  • יזום : יקותיאל ביזניס סנטר בע"מ

  • מיקום :רח' הנגר – אזור התעשייה נווה נאמן בהוד השרון
  • מבנה הפרויקט :7 קומות כל קומה 1,050 מ"ר , מיועד למסחר

תאור הפרויקט

7 קומות כל קומה 1,050 מ"ר , מיועד למסחר

מיקום הפרויקט

יקותיאל – הוד השרון

אודות הפרויקט

תאור הפרויקט

  • יזום : יקותיאל ביזניס סנטר בע"מ

  • מיקום :רח' הנגר – אזור התעשייה נווה נאמן בהוד השרון
  • מבנה הפרויקט :7 קומות כל קומה 1,050 מ"ר , מיועד למסחר

7 קומות כל קומה 1,050 מ"ר , מיועד למסחר

מיקום הפרויקט

חזרה לכל הפרויקטים

פרויקטים נוספים

פרויקטים נוספים