יוניק בוטיק

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

  • יזום : אמריקה ישראל
  • מיקום : ראשון לציון

  • מבנה הפרויקט : 2 בניינים – 39 יח״ד
  • אדריכל :
  • תאריך סיום הפרויקט :

תאור הפרויקט

פרויקט : יוניק בוטיק
חב' יזמות : America ישראל
קבלן מבצע: בונה ריינה
2 בניינים – 39 יח״ד

מיקום הפרויקט

יוניק בוטיק

אודות הפרויקט

  • יזום : אמריקה ישראל
  • מיקום : ראשון לציון

  • מבנה הפרויקט : 2 בניינים – 39 יח״ד
  • אדריכל :
  • תאריך סיום הפרויקט :

תאור הפרויקט

מיקום הפרויקט

חזרה לכל הפרויקטים

פרויקטים נוספים

פרויקטים נוספים