חביבה רייך

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

  • יזום :יוסף ואסטריה נכסים ונדל"ן בע"מ
  • מיקום :חביבה רייך 13 – חיפה
  • מבנה הפרויקט :בניית כ- 68 יח"ד בשני מבנים בני כ – 10 קומות כל אחד וכן מפלס חניה תת"ק ומפלס חניה עילי, בשיטת פינוי בינוי.

תאור הפרויקט

מיקום הפרויקט

חביבה רייך חיפה

אודות הפרויקט

  • יזום :יוסף ואסטריה נכסים ונדל"ן בע"מ
  • מיקום :חביבה רייך 13 – חיפה
  • מבנה הפרויקט :בניית כ- 68 יח"ד בשני מבנים בני כ – 10 קומות כל אחד וכן מפלס חניה תת"ק ומפלס חניה עילי, בשיטת פינוי בינוי.

תאור הפרויקט

בניית כ- 68 יח"ד בשני מבנים בני כ – 10 קומות כל אחד וכן מפלס חניה תת"ק ומפלס חניה עילי, בשיטת פינוי בינוי.

מיקום הפרויקט

חזרה לכל הפרויקטים

פרויקטים נוספים

פרויקטים נוספים