הוד השרון

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

  • יזום :ועד הפעלה של בעלי זכויות בחלקה ( עודד אלמון + ברוך בראון + יצחק רפאל + רחמים לביא + מארין מורן )
  • מיקום :הוד השרון מגרש 103 – רח' סוקולוב
  • מבנה הפרויקט :68 יח"ד

תאור הפרויקט

68 יח"ד

מיקום הפרויקט

הוד השרון

אודות הפרויקט

  • יזום :ועד הפעלה של בעלי זכויות בחלקה ( עודד אלמון + ברוך בראון + יצחק רפאל + רחמים לביא + מארין מורן )
  • מיקום :הוד השרון מגרש 103 – רח' סוקולוב
  • מבנה הפרויקט :68 יח"ד

תאור הפרויקט

68 יח"ד

מיקום הפרויקט

חזרה לכל הפרויקטים

פרויקטים נוספים

פרויקטים נוספים