אם המושבות פתח תקווה

חזרה לכל הפרויקטים

אודות הפרויקט

  • יזום : נציגות מיי הורוביץ ( מוטי כהן + חן יוחנן עופר + ג'אויד סאדיאן )
  • מיקום :מבצע יפתח 10 , פתח תקווה
  • מבנה הפרויקט :מגדל, 80 יח"ד כולל מרתף

תאור הפרויקט

מגדל, 80 יח"ד כולל מרתף

מיקום הפרויקט

אם המושבות פתח תקווה

אודות הפרויקט

  • יזום : נציגות מיי הורוביץ ( מוטי כהן + חן יוחנן עופר + ג'אויד סאדיאן )
  • מיקום :מבצע יפתח 10 , פתח תקווה
  • מבנה הפרויקט :מגדל, 80 יח"ד כולל מרתף

תאור הפרויקט

מגדל, 80 יח"ד כולל מרתף

מיקום הפרויקט

חזרה לכל הפרויקטים

פרויקטים נוספים

פרויקטים נוספים